Anna Płotnicka-Mieloch
 
Anna Płotnicka - Mieloch
dyrektor naczelny
 
 
Tomasz Uher
zastępca dyrektora do spraw lecznictwa
 
 
 
 Andrzej Bukowczyk

Andrzej Bukowczyk
zastępca dyrektora do spraw ekonomiczno-finansowych
 
 
 
Beata Łabowicz
 
Beata Łabowicz
naczelna pielęgniarka
 
 
Katarzyna Kalika
główna księgowa
 
 
 
 
 Rada Społeczna:
 
 Przewodniczący:  Piotr Karwan
 Członek:  Jacek Baczyński
 Członek:  Jacek Kiełb
 Członek:  Tymoteusz Myrda
 Członek:  Wacław Szetelnicki