Funkcję Pełnomocnika do spraw pacjenta w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy pełnią:
 
 
Grażyna Sokołowska oraz Małgorzata Radkiewicz,
 
 
które dyżurują w od poniedziałku do piątku w godzinach:  8.00 - 14.00 pod  nr tel. 076-72-11-845

 

Pełnomocnik zajmuje się wyłącznie sprawami dotyczącymi pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, w tym między innymi:

  • udziela porad dotyczących praw i obowiązków pacjenta
  • pomaga w znalezieniu miejsc w zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych lub opiekuńczo - leczniczych
  • pomaga w uzyskaniu opieki pielęgniarki nad chorym w domu
  • pomaga bezdomnym pacjentom
  • współpracuje z gminnymi i miejskimi ośrodkami pomocy społecznej