Drukuj
Odsłony: 1257

Logo: Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Dolny Śląsk

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, Działania nr 6.2 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Numer Projektu: RPDS.06.02.00-02-0033/16
DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE: 28 GRUDNIA 2017r.
KRÓTKI OPIS PROJEKTU:
Zamiarem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, jest przebudowa części pomieszczeń AOS i POZ (opieka nocna i świąteczna), na potrzeby koordynowanej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Planowany zakres ma służyć profilaktyce i leczeniu pacjentów w trybie ambulatoryjnym z obszaru Województwa Dolnośląskiego ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z samego miasta Legnicy. Przebudową będą objęte budynki głównego kompleksu zajmowane przez AOS/P: I piętro budynku D i łącznika F oraz cześć niskiego parteru budynku H i C. Ponadto wnioskodawca w celu osiągnięcia zakładanych rezultatów planuje zakupić niezbędne wyposażenie medyczne oraz sprzęt IT. Elementem projektu jest dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. W ramach realizacji projektu zostaną przeprowadzone niezbędne prace remontowo-budowlane, a także zakupiony zostanie sprzęt medyczny (zgodnie z załączoną specyfikacją, w tym m.in. aparat do kriochirurgii, unit laryngologiczny, fotel do podawania wlewów, oprawa nadłóżkowa jednostanowiskowa, unit okulistyczny, autorefraktometr + tonometr aplanacyjny, puftonometr, unit okulistyczny, wyposażenie meblowe poradni: szafy na leki, biurka lekarskie, krzesła dla pacjentów do poczekalni, etc.) oraz sprzęt IT wraz z oprogramowaniem (tj. 65 zestawów komputerowych stacjonarnych, 28 pakietów biurowych oraz 30 drukarek). Szczegółowa specyfikacja ww. sprzętu znajduje się w załączniku do wniosku. Wszystkie wydatki związane z zakupem wyposażenia są celowe i niezbędne z punktu widzenia realizacji projektu. Ww. zakup ICT nie jest związane z realizacją działań wskazanych w Narzędziu 26 Policy Paper tj. upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej oraz Narzędziu 27 Policy Paper tj. upowszechnienie wykorzystania telemedycyny. Realizacja projektu przyczyni się do polepszenia jakości opieki zdrowotnej, polepszenia koordynacji leczenia onkologicznego i wprowadzanie koordynacji innych jednostek chorobowych.


PLANOWANA DATA ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU ZGODNIE Z ZAWARTĄ UMOWĄ O DOFINANSOWANIE: 31.07.2019r.
WYDATKI CAŁKOWITE: 9.459.179,00 PLN
WYDATKI KWALIFIKOWALNE: 7.624.981,04 PLN
WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE: 1.834.197,96 PLN
% DOFINANSOWANIA: 85%
KWOTA DOFINANSOWANIA: 6.481.233,88 PLN
WKŁAD WŁASNY: 2.977.945,12

 

ZAPOBIEGANIE NADUŻYCIOM
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób: etyczny, jawny, przejrzysty. Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.
Podajemy adresy:
https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.