Oddział Radioterapii w Legnicy

dcoul. Iwaszkiewicza 5

Telefony

Rejestracja do Poradni Radioterapii – 71 36 89 430

Sekretariat – 71 36 89 431

Dyżurka Lekarska – 71 36 89 434

 

Lokalizacja:   ceglany budynek, przy przy budynku C (pomarańczowym).

 

Oddział Radioterapii czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00.

Poradnia Radioterapii czynna jest są od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.

Rejestracja telefoniczna do Poradni odbywa się w godzinach 9.00.-12.00.

Konsultacje pacjentek z rozpoznaniem nowotworów ginekologicznych odbywają się w środy od godziny 11, po wcześniejszej rejestracji.

 

Lekarz Kierujący Oddziałem – dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

 

Oddział Radioterapii w Legnicy zajmuje się leczeniem pacjentów za pomocą promieniowania jonizującego z pól zewnętrznych, czyli teleterapii. Leczymy nowotwory prostaty, piersi, mózgu, żołądka, odbytnicy, odbytu, płuca, głowy i szyi, nowotwory ginekologiczne mięsaki tkanek miękkich, chłoniaki i inne. We współpracy z oddziałami chirurgii i chemioterapii prowadzimy leczenie skojarzone, co znacząco poprawia wyniki terapii.

Lekarze radioterapeuci w początkowym etapie kwalifikują chorych do leczenia w ramach Poradni, a następnie przygotowują pacjentów do terapii, planują radioterapię, jak i również prowadzą nadzór nad chorym w trakcie napromieniania i po jego zakończeniu. Pacjenci leczeni w Oddziale są pacjentami ambulatoryjnymi.

Pacjenci leczeni są o w oparciu o najnowsze technologie i zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami terapii. Wszyscy chorzy mają w ramach planowania leczenia wykonywaną tomografię komputerową, na podstawie której są tworzone indywidualne, zgodne z anatomią pacjenta plany leczenia. Stosujemy techniki radioterapii konformalnej, IMRT, a także technikę terapii łukowej (RapidArc). Każdy chory ma w trakcie leczenia wykonywane kontrolne zdjęcia weryfikujące zgodność z planem leczenia, zaś pacjenci z nowotworami prostaty dodatkowo mają wszczepiane znaczniki do gruczołu krokowego celem poprawy jakości napromieniania.

 

WYPOSAŻENIE:

Filia Dolnośląskiego Centrum Onkologii w Legnicy wyposażona jest w zintegrowaną linię terapeutyczną, w skład której wchodzą dwa wysokoenergetyczne akceleratory liniowe, tomograf komputerowy z funkcją wirtualnej symulacji oraz system zarządzania i weryfikacji z bezpośrednim podłączeniem do serwerów: obrazowego i bazodanowego znajdujących się ośrodku macierzystym we Wrocławiu.

Pierwszy z akceleratorów emituje wiązki promieniowania elektromagnetycznego o wartości potencjału przyśpieszającego 6 i 10 MV oraz 5 wiązek promieniowania cząsteczkowego o energiach 6, 9, 12, 16 oraz 20 MeV. Akcelerator wyposażony został w system obrazowania wiązki terapeutycznej EPID (Electronic Portal Imaging Device) wykorzystywany do obrazowej weryfikacji poprawności ułożenia pacjenta oraz moduł do realizacji techniki intensywnie modulowanej radioterapii IMRT (Intensity Modulated Radiotherapy).

Drugi z akceleratorów emitujący wiązki promieniowania elektromagnetycznego o potencjale 6 i 18 MV oraz tożsame z pierwszym akceleratorem wiązki promieniowania cząsteczkowego, wyposażony został dodatkowo w system obrazowania OBI (On-Board Imager), dzięki któremu oprócz obrazowania wiązki terapeutycznej możliwe jest obrazowanie wiązką kV oraz wykonanie na w/w akceleratorze tomografii wiązką stożkową CBCT (Cone-beam CT). System OBI umożliwia realizację radioterapii pod kontrolą obrazowania IGRT (image-guided radiation therapy), dając możliwość objętościowej weryfikacji ułożenia pacjenta (porównanie obrazów CT z obrazami CBCT). Dodatkowo akcelerator posiada moduł do realizacji techniki intensywnie modulowanej radioterapii IMRT oraz techniki dynamicznej VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy).

Zainstalowany w Zakładzie Teleradioterapii w Legnicy tomograf komputerowy jest urządzeniem dedykowanym do radioterapii z opcją wirtualnej symulacji, dzięki czemu łączy w sobie dwa urządzenia: symulator terapeutyczny oraz klasyczny aparat CT. W/w rozwiązanie umożliwia korzystanie z Tomografu jako części zintegrowanej linii terapeutycznej oraz klasycznego aparatu diagnostycznego.