Fundacja KGHM Polska Miedź

Lp.

NAZWA PROJEKTU

KWOTA OTRZYMANEJ DAROWIZNY

1.

Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby oddziału rehabilitacji neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

30.000,00 PLN

2.

Zakup łóżek i szafek przyłóżkowych na potrzeby pacjentów oddziału kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

60.000,00 PLN

3.

Zakup nowoczesnego ambulansu wraz z kardiomonitorem transportowym dla noworodków na potrzeby oddziału neonatologicznego z pododdziałem intensywnej terapii wcześniaków, noworodków i dzieci Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

140.000,00 PLN

4.

Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby oddziału neurochirurgicznego oraz bloku operacyjnego (sali neurochirurgicznej) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

150.000,00 PLN

5.

Zakup urządzenia do neuromonitoringu śródoperacyjnego dla oddziału neurochirurgicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

200.000,00 PLN