pismo DILJak naprawdę wygląda bezpieczeństwo szczepionek przeciw COVID-19? Dlaczego tak szybko udało się je wyprodukować? Kto pod żadnym pozorem nie powinien poddać się szczepieniu? O tych i wielu innych wątpliwościach związanych z narodowym programem szczepień z lek. Ryszardem Kępą, specjalistą chorób zakaźnych z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, członkiem rządowego zespołu do spraw szczepień ochronnych przy ministrze zdrowia rozmawia Agata Grzelińska.

Wywiad ukazał się w MEDIUM - Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej nr 2/2021 (366) luty 2021, s.6-9.

Krysztof Szymczak
Krzysztof Szymczak, lekarz kierujący oddziałem rehabilitacji kardiologicznej.
W ramach skoordynowanej opieki nad pacjentami pocovidowymi w naszym szpitalu oddział rehabilitacji kardiologicznej będzie pomagał chorym dotkniętym przez COVID-19. - W przypadku  powikłań pocovidowych niezbędne jest wdrożenie stosownej rehabilitacji - podkreśla Krzysztof Szymczak, lekarz kierujący oddziałem.
- Część pacjentów wymagająca rehabilitacji szpitalnej po zakwalifikowaniu przez lekarza poradni pulmonologicznej otrzyma pomoc naszego oddziału.  Inni pacjenci, którzy nie wymagają zaopiekowania szpitalnego mogą skorzystać z teleporad lub treści publikowanych w internecie przez naszych rehabilitantów.
 

neonatologia badania
Wojciech Kowalik, lekarz kierujący oddziałem neonatologicznym z pododdziałem intensywnej terapii wcześniaków, noworodków i dzieci.
 
Realizujemy projekt wczesnego wykrywania wad rozwojowych serca u noworodków oraz badań przezciemieniowych u noworodków w ramach programu finansowanego z budżetu samorządu Województwa Dolnośląskiego.
- Zbadano 101 noworodków urodzonych w lutym br – mówi Wojciech Kowalik, lekarz kierujący oddziałem neonatologicznego z pododdziałem intensywnej terapii wcześniaków, noworodków i dzieci. - Wykryliśmy trzy wady serca, które jednak nie stanowią zagrożenia życia i istnieje szansa na samoistne zamknięcie ubytków przegród.

pomoc z UM dla szpitala
Pomoc z legnickiego samorządu..
 
Z dnia na dzień rośnie liczba zarażonych Sars-Cov-2 przebywających w naszym szpitalu. Obecnie z pomocy legnickich medyków w oddziale zakaźnym korzysta 47 osób. Można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że nowy obiekt modułowy powstał we właściwym czasie.
Większa liczba chorych to i większe zużycie środków ochrony osobistej.Na rosnące potrzeby szpitala odpowiedział prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski, który za pośrednictwem Wydziału Zarządzania Kryzysowego przekazał 450 fartuchów barierowych. Bardzo dziękujemy i liczymy na dalsze wsparcie.
 

SOR - ogłoszenie
 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Szczegółowy zakres świadczeń oraz miejsce ich realizacji został określony w “Szczegółowych warunkach konkursu” Umowa na udzielanie w/w świadczeń zostanie zawarta na czas określony od dnia 1 kwietnia 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku.
Od dnia 19 lutego 2021 roku na stronie internetowej szpitala w zakładce „ Zamówienia publiczne – konkursy” można zapoznać się ze „Szczegółowymi warunkami konkursu”, pobrać stosowne formularze wymagane przy złożeniu oferty oraz zapoznać się z treścią projektu umowy. Link: https://przetargi.szpital.legnica.pl/.../627-k-nr-9-2021...