logo szpitalaWojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy oferuje 58 łóżek w Izolatorium na terenie Hotelu Admirał w Legnicy przy ul. Bielańskiej 37 dla pacjentów z dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, którzy są bezobjawowi i sprawni (nie wymagają opieki i pomocy innych osób) ale nie mogą odbyć izolacji w środowisku domowym lub w przypadku leczenia szpitalnego osoby niewymagające dalszego leczenia w warunkach oddziału.

Do Izolatorium mogą kierować:
- lekarz szpitala,
- lekarz zakładu leczniczego, w którym są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne,
- lekarz lub felczer, który udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
- państwowy inspektor sanitarny.

Bliższe informacje udzielane są pod telefonem: 76 721 15 89

logo szpitalaW związku z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 października 2020r. i koniecznością zabezpieczenia łóżek dla pacjentów COVID-19, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż wstrzymuje się do odwołania działalność oddziału rehabilitacji kardiologicznej ( tryb stacjonarny).

Ponadto Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, że ze względów epidemiologicznych z dniem 13 listopada 2020r. do odwołania wstrzymuje się przyjęcia pacjentów do Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Oddziału Otorynolaryngologicznego.

W związku z decyzją Wojewody z dnia 26.10.2020 r. o zabezpieczeniu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  w Legnicy informuje, iż Oddział Neurologiczny ogranicza działalność do 3 łóżek wyłącznie dla pacjentów nagłych. Pododdział Udarowy funkcjonować będzie bez zakłóceń. Decyzją Wojewody wstrzymano również działalność Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż ze względów epidemiologicznych od dnia 27 października 2020r. do odwołania wstrzymuje się planowe przyjęcia pacjentek do części ginekologicznej oraz patologii ciąży Oddziału Położniczo- Ginekologicznego. Porody odbywać się będą bez zakłóceń.

grafika covid

Punkt pobrań i rejestracja do niego działa w godzinach od 7:30 do 12:30.
Punkt wykonuje badania wyłącznie dla pacjentów posiadających skierowania wystawione przez lekarzy POZ, osób z wyznaczonym terminem przyjęcia planowego do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy oraz skierowanych do sanatorium.

Badania przeprowadzane w szpitalnym laboratorium finansowane są ze środków NFZ. Szpital nie wykonuje badań odpłatnych (tzw prywatnych).
W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa epidemicznego pacjenci przyjmowani są wyłącznie po uprzedniej rejestracji telefonicznej.
Aby uniknąć kolejki mogącej prowadzić do niekorzystnej dla pacjentów kumulacji ludzi, a co za tym idzie naruszenia bardzo ważnych zasad dystansu społecznego, osoby rejestrowane zapraszane są na ustalone godziny.

Dla Państwa komfortu i bezpieczeństwa prosimy o bezwzględne stosowanie się do powyższych zasad oraz instrukcji udzielanych przez personel szpitala.

Rejestracja odbywa się wyłącznie pod numerem telefonu 76 72 11 945