Ksiądz Biskup Zbigniew Kiernikowski Ordynariusz Diecezji Legnickiej przekazał nam list z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych, za który bardzo dziękujemy. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. Dziękujemy również Księdzu Biskupowi za pomoc materialną, którą otrzymaliśmy. Przekazane przez Diecezję Legnicką 10 000 zł zostanie przeznaczone na zakup sprzętu i środków ochrony osobistej dla personelu szpitala.

 

 Poniżej: Życzenia od Zbigniewa Kiernikowskiego Biskupa Legnickiego dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych