Administratorem danych osobowych  jest:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

ul. Iwaszkiewicza 5

59-220 Legnica

tel.: 76 72 11 000 (centrala telefoniczna).